Polermedel som innehåller slipmedel och som används som sista slipning vid renovering av plastskrov