Typ av tätning av plast, gummi, trä eller metall, som man trycker in i eller skruvar in i ett hål i en sluten eller öppen behållare, så att behållaren blir tät