Invasion av alger, djur och mikroorganismer på skrovet under vattenlinjen