Fästelement för kapell som hakas i ovala, skodda hål längs kapellets kant