Lång sticka som når ner i oljesumpen på en motor, och som kan dras ut för kontroll av olje-nivån