En bit metall, för det mesta zink, som skyddar propellern eller motor-delar från galvanisk korrosion på så sätt att den korroderar istället för propellern eller motor-delen