Trätjära eller annat material som man kan använda när man nåtar ett däck eller en bordläggning