Fyller eller bankar i drev eller nåtmassa i en nåt