Smörjningsolja som smörjer maskindelar i en motor, och som ofta också kyler maskindelarna och skyddar maskindelarna mot korrosion