En serie arbetsmetoder för att skydda en förbränningsmotor från att skadas av kondens, korrosion, frost och bakterier när motorn vilar under vintern, eller ett medel som används inom dessa metoder