Båt som i första hand drivs fram med hjälp av en motor