Svets som alstrar en elektrisk ljusbåge och smälter ihop grundmaterialet med ett tillsatsmaterial (trådelektroden) i en skyddande gas