Upprest stångliknande konstruktion som bär upp segel på båtar