Närmar sig en brygga eller land för att förtöja där