Lättflytande, giftigt lösningsmedel som består av en blandning av estrar, alkoholer och aromatiska kolväten, och som används för att lösa färg (tvätta penslar) eller spä ut (förtunna) färg