Lösning som oftast består av naturhartser och olja som lösningsmedel, och som målas på en yta för att skydda ytan mot stötar, nötning, solljus eller fukt.