Pump i ett kylsystem, som pumpar runt kylvätskan i systemet