System för att kyla ner en motor i drift, eller någon annan maskin i drift, som annars hade blivit så varm att den går sönder