Bordläggning där borden ligger kant-i-kant så att skrovet blir slätt