Material, ämne, medel eller miljö som skyddar mot korrosion