Maskin som pressar samman luft eller annan gas så att lufttrycket blir mycket högre än atmosfärtrycket.