T-formad konstruktion, där T:ets tak är längre än T:ets fot är hög, och som man lägger linor runt när man förtöjer båten