Enklare typ av vagn som bara har en hjulaxel och som inte har egen framdrivningsanordning och som därför dras eller skjuts av någon eller något