Rör eller apparat som är konstruerad för in­sprutning av bränsle i förbränningsmotorns förbränningsrum (rummet mellan kolv-huvud och cylinderns tak)