Behandling av trä eller textilt material som gör att materialet stöter ifrån sig eller inte suger åt sig vatten, eller ett medel som används för behandlingen