Hjul som liknar en propeller med mjuka böjda blad och som snurrar i en rund kammare (pumphuset i en sjövattenpump) och som hjälper till att pumpa runt sjövatten i kylsystemet i en sjövattenkyld motor