Oftast ganska lättflytande olja till slutna hydraulsystem för till exempel servostyrning, hydrauliska ankarspel, kranar och annan lyftutrustning