Kraftöverföring och styrning av maskiner med hjälp av vätska som trycksätts genom att tvingas genom trånga ledningar