Utrustning som skyddar mot buller-skador i inner-örat och som består av kåpor med ljudisolerande material som man sätter över oronen och som hålls på plats av en bygel