Liten motor som bara används för framdrivning i särskilda situationer