Ett ämne som sätter igång en kemisk reaktion som skapar bindningar hos vissa plaster, limmer och lacker så att limmet, plasten eller lacket stelnar fort och blir mycket hårt