Plats vid sjön som är ordnad för att man ska kunna förtöja säkert och ligga still säkert med sin båt i sjön