Apparat som omvandlar röresleenergi till elektrisk energi