Resultatet av att skruva snett eller för hårt, så att gängorna i ett skruvförband skär och skalas av