Del av däcket, ofta nära relingen, som det passar att gå på