Korrosion som händer när två metaller reagerar kemiskt med varandra för att metallerna är i kontakt med varandra, antingen direkt eller indirekt genom till exempel vatten