Båt som används mest för motion eller nöje, av privatpersoner som är lediga från sitt jobb