Den del av sidan på en båt som är över vattenlinjen