Mindre utrymme i fören, under fördäck eller förtoft, och innanför förstäven