Motor där den kemiska energin i ett bränsle omvandlas till arbete