(oftast) luftfylld korv av plast, som skyddar båten från att skadas genom stötning eller nötning mot brygga eller annan båt