Tätning av nåten (gliporna) mellan borden på en träbåt, med hjälp av garn (drev) som man bankar in i nåten