Lina från mastens övre del till bommens yttre ände