Delen ovanför cylindern i en förbränningsmotor, där ventilerna öppnas och stängs