Behållare som innehåller bränslet till en förbränningsmotor