Samverkande delar i en förbränningsmotor från bränsletanken till bränsleinsprutningen i cylindern