Den mängd bränsle som en förbränningsmotor behöver använda under en viss tid eller under en viss sträcka.