Förbindning tvärskepps mellan köl och bordläggning