Skrovet på en träbåt, som består av längsgående plankor (bord) som fogas samman