Svängbar stång på mast, som håller ut undre kant på segel